За нас

За нас

Асоциация на българските автогаз сервизи

"Асоциация Български автогаз сервизи" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ на 28.04.2011г. с решение № 264/2011 на СГС - Фирмено отделение. В него членуват 28 юридически лица от цяла България (виж картата) , които извършват търговска дейност в областта на дистрибуцията, монтажа, ремонта, гаранционното и следгаранционното обслужване на автомобилни газови системи на пропан-бутан и метан.

Сдружението на българските автогаз сервизи си поставя за цел:
        Да информира обществото относно предимствата от използването на пропан-бутан и метан като автомобилно гориво;
        Да спомогне за издигане на имиджа на тази индустрия в България;
        Да обедини сервизите, решени да инвестират в повишаване на качеството на своите продукти и в обслужването на своите клиенти;
        Да лобира пред държавните органи за синхронизиране на българското законодателство с европейското и по този начин да спомогне за повишаването     на качеството и сигурността на автогаз оборудването на българския пазар.
       Чрез сътрудничество с държавните контролни органи да се бори с нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики, накърняващи правата и интересите на потребителите и фирмите, разпространяващи и монтиращи автогаз оборудване

Сервизите в сдружението

        Изготвиха и се задължиха да съблюдават Кодекс на потребителя. Този кодекс е изготвен, за да гарантира, че има създадени ясни стандарти, които да защитават правата на потребителите във всички етапи на сделката за конвертирането на автомобилите им на порпан-бутан или метан, сервизното обслужване, гаранционното обслужване и ремонта на тези системи

        Енергично и целенасочено работят за привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските норми и стандарти. Като крачка напред в тази насока членовете на АБАС разработиха Практически кодекс, който да регламентира процеса по конвертиране на автомобилите на потребителите и който е възприел разпоредбите на R67/01 и 110R.

Как да станеш член

Ако желаете да станете член на сдружението, моля, използвайте  формата за контакт с нас, за да Ви предоставим повече информация!

Стани член