Новини

Какво представляват автомобилните газови инжекциони

Пусната на 03/06/2011
Какво представляват автомобилните газови инжекциони

Модерните системи за впръскване на газ са високотехнологични продукти, които осигуряват продължителна и безопасна експлоатация. Те използват пропан-бутан или метан като заместител на конвенционалното гориво (бензина). Пропан-бутанът, известен още като LPG(Liquefied Petroleum Gas) или втечнен петролен газ, е вторичен продукт, извлечен от суров нефт,  който е в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. При налягане от 2 Bar пропан-бутанът преминава в течно състояние. Метанът, познат още като CNG (Compressed Natural Gas)  представлява сгъстен природен газ. И двата вида алтернативно гориво гарантират по-ниски емисии на вредни газове, отделени в атмосферата. Това прави използването на този тип системи освен икономически по-изгодно и екологично чисто.
Газовите инжекциони се използват при конвертирането на автомобили с многоточково инжекционно впръскване. Устройството на газовата система е сходно с това на бензиновата, което осигурява перфектната работа на автомобила  при използването на алтернативното гориво. Различните производители на инжекционни системи на пропан-бутан и метан предлагат множество продукти с различни характеристики, но общия принцип на действие на тези системи е сходен. Най-често те се състоят от резервоар за гориво, мултиклапан , монтиран на резервоара, предпазна кутия (херметичен кожух), устройсто за пълнене на резервоара, тръби, осигуряващи транспорта на газ от устройството за пълнене до резервоара, както и от резервоара до предната част на автомобила, изпарител(редуктор на налягането), газов клапан, инжекторни дюзи, електронен блок за управление(ECU), филтри за течна и газова фаза, сензори(различни са при различните производители и класове системи – най-често използвани са сензори за налягане и температурата на газта, MAP сензор, сензор за температура на водата), окабеляване, електронен ключ.


Резервоарът за гориво (газовата бутилка, БВГ) се монтира най-често в багажното отделение. Резервоарите биват цилиндрични и тороидални(подходящи за монтиране в пространството, предвидено за резервна гума). Капацитета и размерът им варират в широки граници и дават възможност да се задоволят потребностите на конкретния клиент относно баланса между желаната вместимост и заеманото пространство.
Мултиклапанът (нивомер) се монтира на резервоара за гориво . Неговата основна функция е да осигурява пълненето на газовата бутилка до 80% от вместимостта ѝ. Останалите 20% са предвидени за температурно разширение на газта през топлите месеци. Той е снабден с множество защити – електромагнитен клапан за прекъсване на притока на газ към предната част на автомобила, когато той се движи на бензин или когато двигателят е изключен, стопяем предпазен клапан, който да изпусне газта при пожароопасна ситуация, клапан за свръхналягане, които се активира при превишаване на работното налягане в бутилката, клапан за свръхдебит(скоростен клапан), който да преустанови подаването на газ при скъсване на тръба. Повечето мултиклапани предлагат и сензор за нивото на горивото в резервоара.


Предпазната кутия (херметичния кожух) се монтира по такъв начин, че да предпазва мултиклапана и да предотврати изтичане на газ в купето на автомобила при евентуален теч от него. Когато резервоара за гориво е монтиран в багажното отделение, предпазната кутия е свързана с атмосферата посредством херметични тръби, които осигуряват отвеждането на изпуснатата газ в безопасна посока.


Изпарителят (редуктора на налягане), най-общо казано, осигурява преминаването на газта от течно в газообразно състояние като същевременно регулира налягането ѝ до необходимото ниво и поддържа притока на газ към инжекторите. За да е възможно това, през него преминава затоплената охладителна течност на автомобила. Изпарителите са едностепенни и двустепенни, от мембранен или диафрагмен тип, работещи при различно налягане, осигуряващи различна мощност в зависимост от нуждите на конкретния автомобил и  от инжинерните решения на конкретния производител.


Газовият клапан може да бъде монтиран самостоятелно или към изпрителя. Той съдържа филтъра за течната фаза, който я пречиства от твърдите частици, които може да се съдържат в нея. Функцията му е да ппекъсва притока на газ между резервоара и изпарителя.
Инжекторните дюзи и инжекторната рейка осигуряват впръскването на горивото във всеки цилиндър поотделно и възможно най-близо до бензиновите дюзи. По този начин се гарантира максимално доброто изгаряне на сместа, а от там висока мощност и ниски емисии на вредните газове, отделени в атмосферата. Почти всички производители на автомобилни газови системи произвеждат или използват различни видове дюзи, които се различават по редица характеристики като цена, бързина на работа, качество на използваните материали, издръжливост на натоварване, дължина на пробега и т.н.


Филтърът за газова фаза се поставя между изпарителя и дюзите и ролята му е да пречиства газта от тежките фракции, получени при нейното изпаряване. От изключителна важност за дължината на живота на дюзите е редовната му смяна, според изискванията за пробег на конкретния производител.
 

Газовият компютър (газово ECU, блок за управление) е от изкючителна важност за системата. Той контролира стратегията на впръскване, както и тайминга на дюзите,осигурявайки оптималното количество гориво в точния момент, определя кога автомобила да преминава от един вид гориво на друг, контролира отварянето и затварянето на клапаните, деактивира бензиновите инжектори, осигурява работата на ключа и индикатора за ниво. Електронният блок за управление се програмира индивидуално за всеки автомобил, тъй като при работата си той се ползва от множество входящи сигнали, получавани от бензиновата сиситема на автомобила и от сензорите на газовата система.Този факт обуславя необходимоста от поддържане в изправност на бензиновата система, въпреки използването основно на алтернативното гориво. При изчисляването на времената за впръскване се вземат предвид сигналите на TPS-датчик(положението на дроселовата клапа), оборотите на автомобила, показанията на Ламбда сондата, инфорамция за работата  на бензиновите дюзи, показанията на MAP-сензора, както и налягането и температурата на газта, водната температура и др.

Друг важен компонент на системата е ключът-превключвател. При повечето системи той има скала, която показва нивото на горивото в бутилката. Друга негова функция е да индикира на какъв вид гориво се движи автомобила в момента. Това е необходимо, тъй като при газовите инжекциони стартирането на автомобила става на бензин, а преминаването на газ е автоматично, при достигане на предварително зададени параметри (най-често  температура на водата или газта и ускорение на автомобила)
 

 

Още информация, която може да ви е полезна

 

Безопасни ли са автомобилните газови инжекциони и уредби ?

Пет причини да изберем пропан-бутан и метан пред конвенционалните горива

 

Не открихте нещо, което Ви интересува? Свържете се с нас!