Новини

Как да познаем кои са сервизите, одобрени от АБАС

Пусната на 20/07/2011
Как да познаем кои са сервизите, одобрени от АБАС
Или по-точно защо е важно да ги разпознаем и открием?


     Фирмите, които членуват в Сдружението на българските автогаз сервизи, работят непрестанно, за да повишат качеството на обслужване на своите клиенти. Като резултат от това те разработиха Кодекс на потребителя – документ изготвен, за да гарантира, че има създадени ясни стандарти, които да защитават правата на потребителите във всички етапи на сделката за конвертирането на автомобилите им на пропан-бутан или метан, сервизното обслужване, гаранционното обслужване и ремонта на тези системи.
      Спазването на разпоредбите на този кодекс гарантира на потребителите на продуктите и услугите на сервизите в сдружението, че:
      -    ще получат всичката информацията, която е важна за тях, преди да предприемат конвертирането на своите автомобили.
      -    няма да станат жертва на заблуждаваща реклама
      -    правата им като потребители ще бъдат съблюдавани
      -    ще бъдат информирани своевременно при възникнали непредвидени ситуации повреме на работата по конвертирането, което елиминира възможността от изненади след края на монтажа и заплащането на допълнителни разходи, за които са били информирани в последствие
      -    ще получат пълна и конкретна оферта (писмена или устна), в която ще бъдат описани всички компоненти  на газовата система, която предстои да бъде монтирана.
      -    всички подробности относно мястото и големината на бутилката, зарядното устройство, превключвателят и т.н. ще бъдат уточнени преди започване на конвертирането.
      -    ще имат възможността да подадат сигнал до Сдружението, ако смятат, че правата им са нарушени
      Пълния текст на Кодекса на потребителя, може да намерите тук.
      Фирмите, участващи в Сдружението, при своето приемане, подписват декларация, че ще се стремят, в ежедневната си работа, да съблюдават европейските норми, добрите практики и инструкциите за монтаж на производителя на автомобилното автогаз оборудване при  конвертирането на автомобили на пропан-бутан и метан. В действията си ще се водят от принципите на лоялната конкуренция и притежават необходимото оборудване да представят на клиентите си бързо, компетентно и комплексно обслужване.
      Защото сервизите в Сдружението се гордеят и са се посветили в работата по конвертирането на автомобили на пропан-бутан и метан, решиха да поставят информационен стикер на видно място, който да идентифицира монтажа като извършен в сервиз, членуващ в АБАС, и който съдържа името на фирмата и контактната им информация.
      Вижте стикера, отличаващ монтажите, извършени в сервизи на АБАС
 

Още информация, която може да ви е полезна

Безопасни ли са автомобилните газови инжекциони и уредби ?

Пет причини да изберем пропан-бутан и метан пред конвенционалните горива

 

Не открихте нещо, което Ви интересува? Свържете се с нас!