Новини

Често задавани въпроси

Пусната на 28/07/2011
Често задавани въпроси

1. Какво представлява конвертирането на автомобил за работа на пропан-бутан или метан?
Резултатът от конвертирането на автомобила е, че той може да работи независимо на два вида гориво – пропан-бутан или метан и бензин. Инсталира се допълнителна горивна система с допълнителен резервоар за гориво (газовата бутилка). Превключването между двата вида гориво става бързо и лесно – автоматично или с натискането на бутон.

2. Има ли значение вида на газовата система?
Да! Вида на система, която се монтира зависи от типа на горивната система на автомобила. Новите автомобили с модерни многоточкови инжекционни системи изискват съвсем различен тип газови системи от по-старите карбураторни автомобили, например. Почти всички нови автомобили изискват монтирането на газов инжекцион. АБАС горещо препоръчва да се възползвате от тази възможност, тъй като при монтиране на обикновена газова система могат да настъпят сериозни проблеми при работата на автомобила Ви, както и  повреди по него.

3. Колко време отнема конвертирането на автомобила?
В повечето специализирани сервизи конвертирането на 4-цилиндров автомобил отнема 1 работен ден. Възможно е обаче,  да отнеме и повече, когато автомобила има специфични особености, които могат да забавят работата по него. За автомобили с повече цилиндри срокът е по-дълъг. АБАС препоръчва винаги изрично да уточнявате времето необходимо за конвертиране на Вашия автомобил с конкретната фирма, която ще го извърши.

4. Има ли вероятност автмобилната газова система да навреди/повреди автомобила ми?
Повечето автомобили могат без проблем да се конвертират и да работят на пропан-бутан или метан, но има и такива, при които това не се препоръчва. Големите производители на автогаз оборудване поддъжат списък с автомобилите, които могат безопасно да се пригодят за работа с такъв тип гориво или могат да отговорят на запитване за конкретен автомобил.

6. Как конвертирането на автомобила се отразява на мощността му?
Известна част от клиентите на АБАС споделят, че освен явното ценово преимущество на газта спрямо бензина, са почуствали и увеличаване на мощността на автомобила си, както и подобряване на динамиката му. В повечето случаи, обаче, като резултат от конвертиртирането се наблюдава минимално понижаване на мощността, която при работа на пропан-бутан е по-скоро незабележимо. При работата на метан може да се усети по-явна загуба на тази характеристика.

7. Изисква ли автомобилната газова система някаква специална поддръжка?
Автомобилите пригодени за работа на газ изискват същата поддръжка, както и на бензин. Важно е стриктно да спазвате сроковете за смяна на филтрите за течна и газова фаза, определени от производителя на автогаз оборудването. Препоръчваме Ви и периодично да проверявате параметрите на електронния блок за управление на газовата система, както и налягането на изпарителя

8. Защо трябва да поддържаме горивната система на автомобила си в изправност, въпреки че караме на газ през повечето време?
Фактът, че изминаваме по-голямо разстояние на газ, не означава, че можем да пренебрегнем бензиновата система на автмобила си. Газовите инжекциони използват сигналите на редица датчици на двигателя и повреда дори в един от тях би довело до незадоволителна работа на автомобила. АБАС препоръчва на собствениците на автомобили  стриктно да спазват сроковете за подмняна на въздушния филтър, запалителните свещи и кабели, също така да проверяват работата на бобините и клапаните на автомобила.

9. Защо автомобила трябва да се приведе в изправност преди да се конвертира?
Всички проблеми при работата на бензин свързани с датчиците, запалителната система и клапаните на автомобила ще се „прехвърлят“ и при работата на пропан-бутан или метан като дори ще станат по-осезателни.

10. Какво е първоначален технически преглед или „узаконяване“ на уредбата?
Тъй като автомобилните газови уредби се третират като съоражения с повишена опасносност по  Закона за техническите изисквания към продуктите, те трябва да бъдат проверявани  и регистрирани. Регистрацията има значение за идентифициране на мястото, където се експлоатират съоръженията с повишена опасност, техния ползвател и техническите им характеристики и параметри, като целта е извършване на първоначален технически преглед, който да установи съответствието им с нормативните изисквания към тяхното устройство и/или безопасна експлоатация. Регистрацията е задължителна и се удостоверява с издаване на жълт стикер, който се залепва на бутилката. Издава се и паспорт на системата, в които се вписват основните данни за елементите, от които е изградена.

11. Какви са последствията, ако конвертирания ми автомибил претърпи ПТП?
Ако станете участник в ПТП не забрававяйте:
    1. да запазите самообладание
    2. да изключите двигателя – така автоматичното устройство се задейства и преустановява подаването на газ към двигателя.
    3. да задействате ръчната спирачка, да изгасите фаровете и таблото
Евронивомерите са снабдени с предпазни клапани, които изолират газовия резервоар в случай на скъсване на тръба. Снабдени са и с клапан, който не позволява превишаване на налягането в бутилката при пожар. Сигурността на газовите системи при ПТП и при възможните последствия от него интересува голямата част от хората, възползващи се от предимствата на газта като гориво. Поради тази причина се провеждат редовни тестове, които доказват, че в определени ситуации, газовия резервоар е по-сигурен от бензиновия. 

12. Може ли да се препълни бутилката ?
Бутилката или по-точно нивомера, който се монтира на резервоара за пропан-бутан е снабден с няколко предпазни клапана, един от които автоматично ограничава пълненето на бутилка до 80 на сто от обема ѝ.  

13. Ще загубя ли място в багажника?
Монтирането на допълнителен резервоар за гориво няма как да се избегне при конвертирането на автомобила. Въпреки това, мястото заемано от него може да се оптимизира благодарение на голямата гама от бутилки на пазара, предлагани в различни форми и размери. Също така може да се възползвате и от бутилките с тороидална форма, които пасват перфектно в отделението за резервна гума на масовите автомобили
 

Още информация, която може да ви е полезна

 

Безопасни ли са автомобилните газови инжекциони и уредби ?

Пет причини да изберем пропан-бутан и метан пред конвенционалните горива

 

Ако не успявате да откриете отговора на въпроса, който Ви интересува, можете да използвате формата ни за контакт или  да се свържете с нас на нашата електронна поща!