Новини

Безопасни ли са автомобилните газови инжекциони и уредби ?

Пусната на 02/06/2011
Безопасни ли са автомобилните газови инжекциони и уредби ?


Отговорът на този въпрос безспорно е един от най-съществените при решението дали да конвертираме своя автомобил. Основата на всеки страх е липсата на информация. Най-честите опасения са свързани с това, че системата съдържа съдове под налягане.
Резервоарите за пропан-бутан и метан (бутилките за АГУ) се констроират и изпитват да издържат на условия сериозно надвишаващи експлоатационните. Като пример за това, може да се посочи, че според изискванията на сега действащото законодателство, бутилките за втечнен газ се конструират за налягане от 3,0MPa, а експлоатационното не надвизшава 2,0MPa. Всяка бутилка  се продава от производителя, придружена от сертификат за качество и преди пускането си на пазара преминава редица тестове за якост и максимално налягане, както и ренгенова дефектоскопия на заварките. Съдовете са много по-здрави от резервоарите за бензин - това предполага много по-трудното им повреждане, включително при катастрофа на автомобила. Бутилките за пропан-бутан са херметични, това изключва наличие на въздух в тях и възможност за взрив вътре. Това изключва и изтичане на гориво при преобръщане.
Основна част, допринасяща за сигурността на системите е нивомерът, които се монтира бутилките за пропан-бутан.

Освен че осигурява пълненето на резервоара до 80% от вместимостта му, той представлява комбинация от клапани (мултиклапан), които осигуряват защита срещу различни екстрени сутуации. Според броя и вида на защитите, нивоморите се разделят на различни класове. Най-високия клас използван в практиката са така наречените „Евро нивомери“. Това наименование е свързано с факта, че този вид сонди са одобрени по тип съгласно изискванията на на регламен 67-01 на Европейската икономическа комисия към ООН. Той съдържа:
   -    80% спирателен клапан, който не позволява напълването на бутилката над това ниво, оставяйки 20% от обема ѝ за разширяване на газта
   -    Индикатор за ниво – показва нивото на газта в бутилката
   -    Клапан за превишено налягане – осигурява безопасното изпускане на газта, при повишаване на налягането в бутилката. Той е проектиран, така че да се задейства при 2,7MPa и не позволява на резервоара да достигне по-високо налягане. Може да съдържа и температурно-стопяем механизъм, които да се активира при повишаване на температурата над определено ниво.
   -    Клапан с дистанционно управление и клапан за свръхдебит. Клапанът с дистанционно управление прекъсва притока на газ към изпарителя, когато двигателят на автомобила не работи или работи на бензин. Клапанът за свръхдебит прекъсва притока на гориво към предната част на автомобила при внезапно повишаване на дебита(например скъсване на горивопровода)
   -    Възвратен клапан, който затваря входа на бутилката след зареждане с газ.

Нагледно в качествата на предпазните клапани и бутилките за пропан-бутан можете да се запознаете тук и тук


Към бутилката за пропан-бутан се монтира и предпазен кожух (в случаите, когато бутилката е във вътрешната част на автомобила).

Неговото преназначение е да отвежда в атмосферата газта при възникнал теч от нивомера или връзките му с горивопроводите.  Връзката с външната част на автомобила се осигурява посредством тръби, които също са херметични.
 

Нито теоретичната литература, нито нормите на държавния технически надзор считат някое от горивата за по-опасно от останалите. Задължително е обаче да се съобразяваме с особеностите на всяко от тях.

 

Още информация, която може да ви е полезна

Пет причини да изберем пропан-бутан и метан пред конвенционалните горива

 

Не открихте нещо, което Ви интересува? Свържете се с нас!